O společnosti

Společnost CHEMOPLAST má za sebou již více jak 60 let zkušeností s výrobou plastů. Naše služby zahrnují kompletní zajištění procesů od návrhu designu přes přípravu výroby a její realizaci až po skladování a logistiku hotových plastových produktů ke klientům. Na více než 2000 čtverečních metrech výrobních prostor je k dispozici technologie pro lisování, montáž, potisk, sklad hotových výrobků a lisovacích forem. Našim zákazníkům se snažíme vždy vyhovět dle jejich specifických požadavků a poskytnout jen ty nejkvalitnější služby v oblasti zpracování plastů.

Jsme zapojeni do výzvy "PODNIKOVÉ VZDĚLÁVÁNÍ ZAMĚSTNANCŮ II", která je spolufinancována Evropskou unií. Cílem našeho projektu je zvýšit adaptabilitu starších pracovníků a zvýšit odbornou úroveň znalostí, dovedností a kompetencí pracovníků a soulad kvalifikační úrovně pracovní síly s požadavky trhu práce. Výzva je zahrnuta v programu OP Zaměstnanost 2014-2020 a jejím řídícím orgánem je Ministerstvo práce a sociálních věcí ČR. Náš projekt bude finalizován v roce 2021 a po jeho ukončení se k němu na svých stránkách vrátíme s doplňujícími a upřesňujícími informacemi ohledně výstupů a dosažených výsledků.

Jsme zapojeni do projektu Snížení energetické náročnosti výrobního procesu ve společnosti CHEMOPLAST a.s., OP PIK Úspory energie VI. Výzva, číslo projektu: CZ.01.3.10/0.0/0.0/20_370/0025351. Hlavním cílem předkládaného projektu je snížení energetické náročnosti výrobního procesu společnosti CHEMOPLAST a.s., a to díky realizaci energetických opatření týkajících se snižování energetické náročnosti/zvyšování energetické účinnosti výrobních a technologických procesů, kdy dojde k náhradě 2 ks stávajících energeticky náročných technologií vstřikování plastů v rámci výroby plastových výrobků a dílů. Projekt je spolufinancován Evropskou unií.

 

Naše vize

Pro CHEMOPLAST je vysoká kvalita produktů včetně ochrany životního prostředí a služeb priorita. K zajištění vysoké kvality je ve společnosti zaveden Integrovaný systém řízení podle normy ISO 9001, IATF 16949 a ISO 14001. Vyhlášení politiky integrovaného systému řízení je nahlédnutí zde.

„Vaše požadavky, přání přeměníme v plastickou skutečnost."

Poslání

Našim posláním je uspokojit požadavky zákazníků a zaměstnávat motivované, odborně zdatné, správně ohodnocené zaměstnance.

Historie

CHEMOPLAST patří v České republice mezi společnosti, které mohou nabídnout kompletní zpracování plastů. Potřeby zákazníků u nás i v zahraničí naplňujeme s úspěchem již více než 60 let. Dodávky forem, stejně tak jako zpracování technických plastů umíme přizpůsobit vašim požadavkům a dodáváme je komplexně jako služby na klíč. To vše v nejvyšší kvalitě, dle příslušných norem a s využitím nejmodernějších technologií. Dlouholetá tradice a výhody komplexního řešení na klíč jsou pro spolupráci s naší společností tím nejlepším doporučením.

Certifikáty